top of page

Työsuhteen ehdot määräytyvät usean lähteen perusteella. Keskeisimmät näistä ovat seuraavat:

  • työntekijän ja työnantajan välinen työsopimus

  • yritys- tai työpaikkakohtainen paikallinen sopimus

  • alakohtainen työehtosopimus

  • työlainsäädäntö

  • työpaikan säännöt ja vakiintuneet käytännöt sekä työnantajan käskyt

 

Henkilökohtainen työsopimus

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän keskeään solmima henkilökohtainen sopimus. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, mutta se kannattaa aina tehdä kirjallisena. Työsopimuksen ehdoista ei voi sopia täysin vapaasti, vaan työlainsäädännön ja työehtosopimusten pakottavat määräykset rajoittavat sopimista.

 

Työpaikan kollektiivisopimukset

Paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden (tai työntekijöiden edustajan) kanssa neuvottelemat sopimukset sekä ammattiliiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat kollektiivisia sopimuksia. Paikalliset sopimukset ja työehtosopimukset koskevat työpaikan kaikkia toimihenkilöitä. Työnantaja on velvollinen selvittämään työntekijälle, mitä työehtosopimusta työpaikassa noudatetaan sekä myös sopimuksen sisällön.

 

Työlainsäädäntö

Työlainsäädännöstä säädetään muiden lakien tapaan eduskunnassa. Työhön liittyvät lait valmistellaan tyypillisesti yhteistyössä työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen kanssa. Työhön liittyvät lainsäädäntö koskee kaikkia palkansaajia Suomessa. 

Edellä mainittujen ehtojen ja sopimusten lisäksi työpaikoilla saattaa olla myös työnantajan antamia ohjeita esimerkiksi työvälineiden käytöstä.

 

Mikä on työehtosopimus?

Työehtosopimus (tes) on ammattiliiton ja työnantajaliiton välinen sopimus alalla noudatettavista työehdoista.

Sopimukset ovat yleensä toimialakohtaisia. Työehtosopimu sitoo sen solmineen ammattiliiton jäseniä ja niitä työnantajia, jotka kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen työnantajaliittoon. Tällaiset työehtosopimukset ovat normaalisitovia. Lisäksi on olemassa yleissitovia työehtosopimuksia, jotka sitovat myös järjestäytymättömiä työnantajia ja näiden palveluksessa työskenteleviä työntekijöitä.

bottom of page