top of page

Liiketalouden Liitto LTA ry on liiketalouden osaajien oma yhteisö ja edunvalvontajärjestö, joka on perustettu jo vuonna 1949 Merkonomiliiton nimellä. Vuonna 1996 liitto vaihtoi nimekseen Liiketalouden Liitto LTA ry. 

Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenistön muodostavat liiketalouden osaajat ja he edustavat laaja-alaisesti koko liiketalouden alaa ja sen eri työtehtäviä. Liiketalouden Liitto LTA tarjoaa yksilöllisesti ja luotettavasti työkaluja, apua ja rakennuspalikoita parempaan työelämään. Liiton toiminnan tavoitteena on parantaa liiton henkilöjäsenten ammattitaitoa, arvostusta ja asemaa sekä tarjota heille mahdollisuuksia itsensä ja osaamisensa kehittämiseen.

 

Liitto haluaa olla henkilöjäsenten ja jäsenyhdistysten vaikutuskanava yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja antaa henkilöjäsenille mahdollisuuksia vahvan ammatti-identiteettin muodostamiseen. LTA edistää ja valvoo henkilöjäsentensä etuja sekä työskentelee henkilöjäsentensä keskinäisen vastuuntunnon ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Liiton palvelut on tarkoitettu jokaiselle liiketalouden toimialoilla työskentelevälle.

 

Liitto antaa tarvittaessa kannanottoja liiketalouden alaan liittyviin, tärkeisiin yhteiskunnallisiin ja edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin.

 

Liiton säännöt PDF-muodossa täällä.

bottom of page