top of page

Neuvontapalvelut

TYÖELÄMÄÄN

Liiketalouden Liitto tarjoaa jäsenilleen maksutonta työsuhdeneuvontaa työelämän eri käänteissä.

Jokaista jäsentä palvellaan henkilökohtaisesti ja luottamuksellisesti kysymyksestä tai ongelmasta riippumatta.

Neuvoja voit kysyä työsuhdeasioissa, kuten esimerkiksi liittyen vuosilomiin, työsopimuksen solmimiseen,

työaikoihin ja muihin työelämän käytäntöihin. Vakavammissa ristiriitatilanteissa työnantajan kanssa

käytettävissä ovat myös kokeneet juristit.

Toiset työsuhteet ovat sujuvampia, toisissa kompastuskiviä tulee vastaan useammin.

Jotta yllätyksiä tulisi mahdollisimman vähän,

on jo työsuhteen alkuvaiheessa hyvä olla perillä siitä, minkälaisin ehdoin on työsuhteeseen astunut. Jos työsopimuksessa on kohtia, jotka ovat vaikeasti tulkittavissa tai muutoin hankalia, voivat LTA:n jäsenet tarkistuttaa sopimuksensa ja varmistaa, etteivät siten sovi itselleen epäedullisista ehdoista.

Työsuhteen kestäessä voi eteen tulla arkisiakin pulmia, kuten ongelmia lomapäivien laskemisessa ja niiden tulkinnassa, erimielisyyksiä perhevapaista tai sairauspoissaoloista, kysyttävää työajoista tai työmatkoista sekä niiden korvattavuudesta jne. Esimerkkejä on jopa enemmän kuin on olemassa olevia työsuhteita. Työsuhdeneuvonnasta LTA:n jäsenet saavat apua kaikkiin mahdollisiin työsuhdetta koskeviin kysymyksiin ja pulmiin.

Kärjistyneissä ristiriitatilanteissa on liiton jäsenillä lisäksi käytettävissään kattava oikeusturvavakuutus työsuhdeoikeudenkäyntien varalle. Kannattaa huomioida, että oikeudessa ajettava kanne työnantajaa vastaan on pääsääntöisesti nostettava 2 vuodessa työsuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen työsuhderiitaa ei yleensä saa enää vireille. Mikäli haluat viedä asiasi oikeuteen, tulee sinun olla yhteydessä liittoon hyvissä ajoin, jotta asiaa vielä ehditään selvittää ja harkita sekä tarvittaessa nostaa kanne määräajan sisällä tuomioistuimessa.

Työnhakuvalmennukseen voit hakeutua, jos olet tyytymätön nykyisessä työpaikassa, olet aktiivisesti hakemassa uutta työpaikkaa tai olet irtisanomisuhan alainen. Valmennus on henkilökohtaista ja perustuu sinun tarpeisiisi. Valmennusta varten voidaan sopia tapaaminen kasvotusten Helsingissä tai videopuhelu, varsinkin jos olet muualta Suomesta. Varaa aika liiton toimiston kautta.

Työsuhteen päättyessä myönteisissäkin merkeissä, voi tulla esiin asioita, jotka herättävät hämmennystä ja epävarmuutta. Osa on tyypillisempiä, kuten työtodistukseen, lopputiliin tai irtisanomisaikaan liittyviä epäselvyyksiä, osa taas haastavampia. LTA auttaa jäseniään näissäkin pulmakohdissa, jotta siirtymä kohti uusia haasteita tapahtuisi mahdollisimman jouhevasti. Kaikissa työnantajan puolelta tapahtuvissa irtisanomistilanteissa, on LT A:n jäsenillä lisäksi oikeus halutessaan tarkistuttaa irtisanomisensa laillisuus liiton juristeilla.

Neuvontapalveluihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse: 09-2294 7171 tai sähköpostitse: liitto(at)liiketaloudenliitto.fi. Neuvontapalvelut on tarkoitettu vain liiton jäsenille ja ovat heille maksuttomia.

Liiton jäsenyys tarkistetaan yhteydenoton yhteydessä.

bottom of page