top of page

Henkilöstön edustajat

Akavan Erityisalat tarjoaa henkilöstön edustajina toimiville jäsenillemme koulutusta yhdessä neuvottelujärjestöjensä kanssa.

 

Tämän huippuedun avulla varmistamme, että edunvalvonnasta vastaavilla jäsenillämme on erinomaiset valmiudet, tiedot ja taidot toimia edunvalvontaan liittyvissä tehtävissä työpakoillaan.  

Julkisen sektorin edunvalvontakoulutus

 

Akavan neuvottelujärjesto JUKO ry tarjoaa luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutusta kunnan, kirkon, valtion ja yliopistosektoreilla. 

Koulutusten ajankohdat sisältöineen löydät Jukon sivuilta.

 

Yksityissektorin edunvalvontakoulutus

 

Akavan  Erityisalat hoitaa sopimustoimintaansa yksityissektorilla neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kautta. 

 

Tarkemmat tiedot koulutuksista näet YTN:n sivuilta.

bottom of page