Liiketalouden Liiton jäsenyyteen voit yhdistää myös työttömyyskassan jäsenyyden. Kassan jäsenyyden kautta saa taloudellista turvaa, kuten ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden kohdatessa. LTA:n palvelukumppanina toimii JATTK-työttömyyskassa. UUSI KASSA Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO

Liiton jäsenet voivat halutessaan valita myös toisen työttömyyskassan.Työttömyyskassan jäsenyys on vapaaehtoista eikä ketään liitetä automaattisesti (ilman hakemusta) työttömyyskassan jäseneksi. Kassaan liittyminen on kuitenkin ehdottomasti suositeltavaa. Työttömyyskassan jäsenyys laskutetaan yhdessä jäsenmaksun kanssa.

Huom! Ainoastaan JATTK-työttömyyskassan jäsenyys on yhdistettävissä LTA:n jäsenyyteen, jolloin jäsenmaksu laskutetaan yhdessä Liiketalouden Liiton jäsenmaksun kanssa. 

Työttömyyskassan jäsenellä on lainsäädännössä määrätyin edellytyksin oikeus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, joita ovat ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha ja vuorottelukorvaus. Hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään (etuuksien maksatus, jäsenyysasiat) työttömyyskassat käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkista tehtävää. Julkisen vallan käyttäminen perustuu lakiin. Esimerkiksi työttömyyskassan jäsenyysasioiden hoitamista säätelevät työttömyyskassalaki, työttömyyskassan säännöt ja näiden lisäksi myös hallintolaki, siltä osin kun työttömyyskassalaissa ei ole erityissäännöstä.

jattk-logo-primary.jpg

JATTK-työttömyyskassa (aikaisemmin: Julkisten alojen teknisten työttö-myyskassa) on perustettu 27.3.1985, kun Kuntien Teknillisten työttömyys-kassa sulautui Valtion Teknillisten työttömyyskassaan. Samassa yhteydessä säännöt muutettiin sellaiseksi, että Suomen Terveydenhoitajaliiton liiton jä-senet saattoivat liittyä tähän kassaan. Valtion teknillisten työttömyyskassa oli perustettu 10.1.1979. Työttömyyskassan jäsenistö koostuu noin 45 000 jäsenestä, jotka työskentelevät monilla eri ammattialoilla valtion, kuntien ja yksityissektorin palveluksessa. Jäsenet kuuluvat yleensä myös oman alansa ammattijärjestöön. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen (edellytysten täyttyessä) lakisääteisiä etuuksia: ansiopäivärahaa eli ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa työttömyyden ajalta ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

JATTK-työttömyyskassan jäsenmaksu on vuonna 2020 6 euroa/kk eli 72 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on lakisääteinen maksu, ja sen vahvistaa Finanssivalvonta vuosittain työttömyyskassan hallituksen esityksestä. Edellä mainittu jäsenmaksu sisältyy liittojen jäseneltä perimään jäsenmaksuun. Liitot tilittävät perimästään jäsenmaksusta työttömyyskassalle kuuluvan osuuden. JATTK- työttömyyskassa on jaettu viiteen asiamiespiiriin. Liiketalouden Liitto kuuluu yleiseen asiamiespiiriin ja LTA:n jäsenet voivat liittyä liiton kautta JATTK-työttömyyskassan jäseneksi. 

JATTK-työttömyyskassa palvelee jäseniään ansiopäivärahaan, vuorottelukorvaukseen ja liikkuvuusavustukseen liittyvissä kysymyksissä.  
 
Kassaan voi olla yhteydessä joko lähettämällä viestiä eAsioinnin kautta, sähköpostia tai soittamalla. 
 
Kassan yhteystiedot ovat: 
 
JATTK-työttömyyskassa Opastinsilta 8 B 4.kerros, 00520 Helsinki. Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@jattk.fi. Puhelinnumero 09 720 68 20. Puhelinpalvelumme on auki tiistaisin ja torstaisin kello 9.00-11.30, keskiviikkoisin 12.00-14.00.  
 
Kassan verkkosivuilta osoitteesta www.jattk.fi löytyy tietoa eri etuuksista ja niiden hakemisesta. Ansiopäivärahahakemuksen liitteineen voi jättää verkkosivujen eAsioinnin kautta http://jattk.fi/palvelumme/hae_korvausta_-_easiointi.  

 
HUOM! Mikäli et pääse kirjautumaan eAsiointiin, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@jattk.fi

Jos olet jo Liiketalouden Liiton jäsen, mutta et kuulu vielä mihinkään työttömyyskassaan tai jos kuulut toiseen työttömyyskassaan, mutta haluat vaihtaa kassaa, täytä liittymislomake täällä. 

Näyttökuva 2019-1-5 kello 15.39.58.png

Finka on kaikille toisen asteen tutkinnon suorittaneille avoin palkansaajakassa, joka on erikoistunut myös luovien alojen (näyttelijät, muusikot, journalistit) työttömyysturvaan. Kassamme on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 27 000. Palvelemme jäsenistöämme asiantuntevasti etuuksien hakemiseen ja niiden myöntämiseen liittyvissä asioissa. 

Finkasta saat turvan työttömyyden ja lomautusten varalle maksamalla jäsenyydestäsi vuosittaisen jäsenmaksun. 

Tutustu ja liity Finkaan osoitteessa www.finka.fi.

Yhteystiedot: jasenyys(at)finka.fi 

HUOM! Työttömyyskassa Finkan jäsenyyttä ei voi yhdistää LTA:n jäsenyyteen. Finkaan on liityttävä erikseen ja työttömyyskassa laskuttaa erikseen oman jäsenmaksunsa.

© 2020 Liiketalouden Liitto LTA ry, tietosuojaseloste

0
Soita meille 09-2294 7171