Hallinto

Liiketalouden Liiton päätöksentekojärjestelmän toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa käyttää liittohallitus.

Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään kerran vuodessa marraskuun loppuun mennessä. Tarkasta ajasta ja paikasta päättää vuosittain liittohallitus. Liittokokouksessa äänioikeus on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa liittokokousvuonna elokuun loppuun mennessä. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan liittokokouksella, on jäsenen ilmoitettava siitä liitolle viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. 

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus liittokokouksessa. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on ollut äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa. Tästä äänimäärästä vähennetään ne äänet, jotka ko. yhdistyksen jäsenet käyttävät itse liittokokouksessa. 

Vuoden 2016 liittokokous järjestetään syksyllä lokakuussa 22.10.2016 Helsingissä.

 

Liittohallitus

Liittohallituksen muodostavat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. 

Liittohallitus 2016:

Ritva Kyynäräinen
puheenjohtaja

Raimo Salovuori
1. varapuheenjohtaja

Kaisa Skyttä
2. varapuheenjohtaja

Juha Ruotsalainen
varsinainen jäsen

Sari Ohra-aho
varsinainen jäsen

Linda Miettinen
varsinainen jäsen

 

Hallituksen varajäsenet

Antti Vättö

Tuija Mäki

Jarkko Välikangas

Aila Aho