Liiketalouden Liitto LTA ry

Liittohallituksen ja aktiivien strategiaseminaari 17.-19.8.2018

 

 

Liiketalouden Liitto LTA ry:n aktiivit keskustelivat strategiaseminaarissa jatkuvasti muuttuvasta työelämän ilmapiiristä ja lakimuutoksista. Jo kertaalleen hyllytetty hallituksen paketti pienten yritysten irtisanomismahdollisuuksista on tulossa hallituksen ensivuoden talousarvioesityksenä.

 

Liiketalouden Liitto LTA ry on erityisen huolestunut pienten yritysten irtisanomismahdollisuuksien helpottamisesta, sillä esitys heikentää työntekijän asemaa ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi syrjityksi tulleen työntekijän näyttövelvollisuus epäasiallisin perustein tehdystä irtisanomisesta kasvaisi. Kokemuksemme mukaan pienillä ja vielä keskisuuriksi luokitelluilla työnantajilla on vähiten mahdollisuuksia toteuttaa oikeudenmukaista työvoimapolitiikkaa.

 

Liiketalouden Liitto LTA ry esittää huolensa hallituksen lainvalmistelun tasosta ja sen mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun ja mahdollisten irtisanomisten johdosta tapahtuviin korvausjärjestelyihin. Liiketalouden Liitto toivoo, että lain valmistelua tehtäessä hallitus kuulee laajalti eri osapuolia ja ottaa saamansa palautteen huomioon lain esityksessä. Tulevaa lakia kirjoitettaessa ei saa jäädä tulkinnanvaraisuuksia, jotka tosiasiassa heikentäisivät pienissä yrityksissä olevien työntekijöiden asemaa.

 

Helsingissä 19.8.2018

 

Lisätietoja: Ritva Kyynäräinen               Raimo Salovuori
                  puheenjohtaja                     STTK:n edustajiston jäsen
                  040 580 4044                      050 486 7579