Hostellijärjestö hakee uusia järjestöreissaajia

 Haluatko lähteä kotimaan reissulle ja kertoa matkastasi muillekin? Hae Hostellijärjestön järjestöreissaajaksi!

Haemme jälleen innokkaita kotimaan matkaajia, jotka mielellään jakavat matkakokemuksensa muillekin tekstinä ja kuvina. Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenet voivat hakea järjestöreissaajiksi.

Korvaamme valittujen reissaajien hostellimajoituksia ja matkakuluja enintään sadan euron edestä per reissaaja. Vastineeksi tuesta reissaaja tuottaa matkastaan teksti-, kuva- tai videomateriaalia.

Hakuaikaa on 23.9.2018 saakka.

 

Linkki tiedotteeseen

LähiTapiola ja WorkPilots tarjoavat nuorille 70 000 tuntia työkokemusta

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu ja nuorten työllistymiseen tähtäävä mobiili keikkatyöpalvelu WorkPilots ovat käynnistäneet laajamittaisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on mahdollistaa ensimmäisen vuoden aikana 35 000 tuntia työkokemusta pääkaupunkiseudun nuorille. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 70 000 tuntia työkokemusta. 
 
LähiTapiola, sovitut kansalaisjärjestöt ja muu kumppanuusverkosto tarjoavat yhteistyössä työkeikkoja WorkPilots-palveluun kirjautuneille pääkaupunkiseudun nuorille. Näin mahdollistetaan nuorille työkokemusta, WorkPilots-palveluun kirjautuva CV-merkintä ja 10€:n tuntiansio. Tällä hetkellä palveluun on kirjautunut noin 10 000 nuorta pääkaupunkiseudulla, ja määrä kasvaa koko ajan.
 
- WorkPilotsin kanssa käynnistettävä hanke toteuttaa LähiTapiolan yhteiskuntavastuuta uudella, konkreettisella tavalla, kun nuoret saavat kipeästi kaipaamaansa työkokemusta. Kytkemme yhteistyöhön mukaan sekä kaupunkeja että kansalaisjärjestöjä. Arvioimme, että tätä kautta tavoitamme ensimmäisen vuoden aikana noin 5 000 nuorta, jotka saavat työkokemusta ja pääsevät kiinni työelämään, LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Jukka Kinnunen sanoo.
 
WorkPilots-palvelulla on Suomessa yli 18 000 käyttäjää ja keikkoja on ollut noin 25 kaupungissa. Eniten käyttäjiä on pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Kotkassa ja Kouvolassa. Palvelun markkinointi kohdistuu nuoriin mutta käyttäjäksi voi kirjautua kuka tahansa, joka haluaa saada työkokemusta keikkojen avulla. Kokeiluja on tehty myös mm. pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten auttamiseksi työelämään. WorkPilotsin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 200 000 euroa. Yrityksessä työskentelee kaksitoista henkeä.
 
- LähiTapiolan kanssa tehty yhteistyösopimus on merkittävä askel meille, sillä olemme alusta alkaen halunneet kehittää palvelua yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa ja olla mukana ratkaisemassa suurta yhteiskunnallista haastetta – nuorten työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia toimintatapoja yhteiskunnassa, ja erityisesti tulevaisuuden työelämässä. Ennakkoluuloton yhteistyö laajan ekosysteemin kanssa on paras keino saada yhteiskunnallista vaikuttavuutta aikaan, sanoo WorkPilotsin Jari Raitanen. 
 
Lisätietoja:
Jukka Kinnunen, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu, 040 748 0785
Jukka Hemdahl, myyntijohtaja, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu, 050 548 2321
Jari Raitanen, perustaja, WorkPilots 050 995 4440
Eija Kiviranta, perustaja, WorkPilots, 040 709 0150
 
 
Work Pilots lyhyesti:
 
Vuoden palveluteko 2017 -palkinnolla noteeratun WorkPilots -palvelun avulla kuka tahansa (yritys, organisaatio, yksityishenkilö) voi tilata tekijän lyhytkestoiselle työkeikalle, ja saada siten apua omaan tarpeeseen ja kiireeseen. Hakijoita saa työtehtäviin useimmiten jo minuuteissa. WorkPilotsin pääasiallisena tarkoituksena on auttaa nuoria saamaan tarpeellista työkokemusta lyhyiden keikkaluonteisten työtehtävien avulla. Keikkatöillä voi näyttää osaamisensa ja saada arvokasta palautetta, joka kerääntyy palveluun ja auttaa löytämään omia vahvuuksiaan ja suuntaansa työelämässä. Palvelu toimii sekä mobiilisovelluksen että verkon kautta, ja se hoitaa keikkaan liittyvän maksuliikenteen, sopimukset, verot ja vakuutukset. Henkilöstöpalvelumalli erillisen sopimuksen mukaan.  
 
WorkPilots erottautuu muista eurooppalaisista keikkatyöalustoista sillä, että vahvat arvot, vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat olleet toiminnan keskiössä alusta alkaen. Yhtiön tavoitteena on Euroopan laajuinen nuorisotyöttömyyden ja siitä seuraavan syrjäytymisen ehkäisy.  www.workpilots.fi
 
 
 
LähiTapiola lyhyesti:
 
LähiTapiola-ryhmän tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.
 
LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. www.lahitapiola.fi/uutishuone

Liittohallituksen ja aktiivien strategiaseminaari 17.-19.8.2018

Liiketalouden Liitto LTA ry

Liittohallituksen ja aktiivien strategiaseminaari 17.-19.8.2018

 

 

Liiketalouden Liitto LTA ry:n aktiivit keskustelivat strategiaseminaarissa jatkuvasti muuttuvasta työelämän ilmapiiristä ja lakimuutoksista. Jo kertaalleen hyllytetty hallituksen paketti pienten yritysten irtisanomismahdollisuuksista on tulossa hallituksen ensivuoden talousarvioesityksenä.

 

Liiketalouden Liitto LTA ry on erityisen huolestunut pienten yritysten irtisanomismahdollisuuksien helpottamisesta, sillä esitys heikentää työntekijän asemaa ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi syrjityksi tulleen työntekijän näyttövelvollisuus epäasiallisin perustein tehdystä irtisanomisesta kasvaisi. Kokemuksemme mukaan pienillä ja vielä keskisuuriksi luokitelluilla työnantajilla on vähiten mahdollisuuksia toteuttaa oikeudenmukaista työvoimapolitiikkaa.

 

Liiketalouden Liitto LTA ry esittää huolensa hallituksen lainvalmistelun tasosta ja sen mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun ja mahdollisten irtisanomisten johdosta tapahtuviin korvausjärjestelyihin. Liiketalouden Liitto toivoo, että lain valmistelua tehtäessä hallitus kuulee laajalti eri osapuolia ja ottaa saamansa palautteen huomioon lain esityksessä. Tulevaa lakia kirjoitettaessa ei saa jäädä tulkinnanvaraisuuksia, jotka tosiasiassa heikentäisivät pienissä yrityksissä olevien työntekijöiden asemaa.

 

Helsingissä 19.8.2018

 

Lisätietoja: Ritva Kyynäräinen               Raimo Salovuori
                  puheenjohtaja                     STTK:n edustajiston jäsen
                  040 580 4044                      050 486 7579

 

TJS-Opintokeskus järjestää kurssin:Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun

 
Sujuvuutta ruotsinkieliseen jäsenpalveluun
25.9.ja 2.10.2018 TJS Opintokeskus, Helsinki

Koulutus on suunnattu jäsenpalvelun, jäsenrekisterin ja työttömyyskassan asiakaspalvelutehtävissä toimiville, jotka käyttävät jo ruotsia työtehtävissään, mutta haluavat vahvistaa viestintätaitojaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on harjaannuttaa osallistujia ammattijärjestöjen asiakaspalvelussa tarvittuun erikoissanastoon ja ilmaisuihin.

Koulutus on osallistava ja siinä keskustellaan paljon sekä tehdään harjoituksia. Jotta kaikki pääsevät varmasti osallistumaan, ryhmäkoko on pieni, enimmillään 8 osallistujaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen.

Ilmoittaudu 28.8. mennessä.