MAAILMAN KOTITALOUKSIEN VARALLISUUS NOUSI YLI 200 BILJOONAAN – SUOMESSA MILJONÄÄREILLÄ YLI KOLMASOSA MAAN YKSITYISESTÄ VARALLISUUDESTA

Tiedote. Julkaistu: 15.06.2018, 11:04
Boston Consulting Group

YKSITYINEN VARALLISUUS NOUSI VIIME VUONNA MAAILMASSA ENSI KERTAA YLI 200 BILJOONAAN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN, KERTOO TUORE RAPORTTI. YKSITYINEN VARALLISUUS KASVOI NOPEAMMIN KUIN YHTENÄKÄÄN AIEMPANA VUONNA VIIDEN VUODEN MITTAUSJAKSOLLA. SUOMESSA KOTITALOUKSILLA OLI VARALLISUUTTA YHTEENSÄ 400 MILJARDIA DOLLARIA, ELI NOIN 340 MILJARDIA EUROA.

Yksityinen varallisuus nousi viime vuonna maailmassa ensi kertaa yli 200 biljoonaan, eli yli 200 000 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. The Boston Consulting Groupin (BCG) vuosittaisen yksityistä varallisuutta ja varainhoitoa selvittävän Global Wealth 2018 -raportin mukaan maailman kotitalouksilla oli varallisuutta 201,9 biljoonaa dollaria, eli noin 171,4 biljoonaa euroa.

Yksityinen varallisuus kasvoi maailmanlaajuisesti 7 prosenttia vuodesta 2016, kun valuuttakurssien muutoksia varallisuuteen ei oteta huomioon.
Suomessa kotitalouksilla oli varallisuutta noin 340 miljardia euroa, jossa kasvua vuoteen 2016 oli neljä prosenttia.

"Suurin syy yksityisen varallisuuden kasvuun oli yleinen noususuhdanne.
Suomen kasvutahti oli hieman kovempi kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin", sanoo johtaja ROOPE TALASMAA BCG:stä.

Suomalaiset, joilla on varallisuutta alle 250 000 Yhdysvaltain dollaria (n. 213 000 euroa), pitävät hallussaan miltei puolta (48 %) koko maan varallisuudesta. Alle 100 000 dollarin (n. 85 000 euroa) varallisuusryhmällä on Suomessa hallussaan selvästi suurempi osa (28
%) maan yksityisestä varallisuudesta kuin läntisessä Euroopassa keskimäärin (17 %).

Maailmanlaajuisesti miljonäärien hallussa on noin puolet maapallon yksityisestä varallisuudesta. Suomessa yli miljoonan dollarin (n. 850
000 euroa) varallisuuden omaavat pitävät hallussaan yhteensä 38 prosenttia maan yksityisestä varallisuudesta.

Pohjois-Amerikassa asuvilla on hallussaan yli 40 prosenttia maailman yksityisestä varallisuudesta, Länsi-Euroopassa asuvilla vajaa viidennes (22 %), ja Aasiassa (pois lukien Japani) asuvilla hieman alle viidennes (18 %). Eniten yksityinen varallisuus kasvoi Aasiassa, jossa kiinalaiset pitävät ykköspaikkaa 57 prosentin osuudellaan Aasian varallisuudesta.

ANALYTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN TUO KASVUA JA TEHOKKUUTTA

Maailmanlaajuisesta yksityisestä varallisuudesta sijoitettavissa olevia varoja oli 60 %. Huolimatta siitä, että maailman yksityinen varallisuus nousee, varainhoitajilla on vaikeuksia saavuttaa entisenlaisia tuottoja. Raportin mukaan varainhoitoa tarjoavat yritykset, jotka eivät panosta analytiikkaan ja datan prosessointiin, ovat vaarassa jäädä kehityksessä jälkeen.

  "Analytiikan ja personoinnin avulla voidaan merkittävästi parantaa asiakaskokemusta, mutta monikaan varainhoitaja ei tätä vielä riittävästi hyödynnä. Tiivistetysti kyse on asiakkaan tarpeiden yksilöidystä tunnistamisesta, paremmin räätälöidystä neuvonannosta ja resurssien kohdistamisesta siihen, mistä asiakkaalle on aitoa arvoa. Sitä kautta tulee myös varainhoitajille kasvua ja tehokkuutta", BCG:n Talasmaa sanoo.

Global Wealth Report on The Boston Consulting Groupin julkaisema vuotuinen raportti, joka julkistaan tänä vuonna 18. kerran. Raportti käsittää 97 maata, jotka yhdessä kattavat yli 98 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

LISÄTIETOJA JA ROOPE TALASMAAN HAASTATTELUPYYNNÖT:

Jatta Lindström
Marketing Coordinator
p. 09 8568 6000
S. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Linkki tiedotteeseen

TIEDOTE: NYT SE SELVISI - TÄLLAINEN ON NUORTEN KYKYJEN UNELMATYÖPAIKKA

Kyselyn perusteella nuoret haluavat olla töissä yrittäjähenkisissä työpaikoissa, joissa saa vastuuta ja on mahdollista ketterästi kokeilla ja kehittää uutta. Ihanteellinen johtaja on kuin valmentaja, joka antaa vastuuta ja kannustaa joukkueensa kohtia voittoa.

”Nuorilla talenteilla on kova into tehdä töitä ja itse kehittyä.
Siksi he ovat kiinnostuneita startupeista, mutta tällainen ilmapiiri on mahdollista myös isoissa yrityksissä”, professori Rita Järventie-Thesleff toteaa.

Kyselyssä selvitettiin, millaisena opiskelijat näkevät toimitusjohtajan roolin tulevaisuudessa ja millainen olisi heille ihanteellinen työkulttuuri.

Kysely suunnattiin Aalto Yliopiston CEMS Master’s in International Management-ohjelman opiskelijoille, jotka ovat kovaa valuuttaa niin suomalaisilla kuin voimakkaasti kansainvälistyneillä työmarkkinoilla.
Kyselyyn vastanneet nuoret edustivat kymmentä eri kansalaisuutta.
Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi vastaajien joukossa oli Aalto Yliopistossa CEMS MIM -vaihtoaan suorittavia opiskelijoita.

”On tärkeää saada tietää tämän hetken lupaavimmilta kansainvälisiltä nuorilta, mitä he kaipaavat toimitusjohtajilta ja työelämältä tulevaisuudessa. Tämän tulokset peilaavat hyvin Future CEO 2018 -tutkimuksen tuloksia”, Ratkaisutoimisto Seedin projektipäällikö Janne Juntunen kommentoi.

Opiskelijoiden mielestä toimitusjohtajan tärkein tehtävä on luoda visio yrityksen tulevaisuudesta. Mutta heti tämän jälkeen tärkeintä on motivoida työntekijöitä tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Viestinnälliset ja sosiaaliset taidot nähdäänkin arvokkaina.

Opiskelijat listasivat asioita, joita toivovat tulevaisuuden toimitusjohtajilta. Toimitusjohtajilta toivottiin vahvoja analyyttisiä taitoja, aktiivisuutta sosiaalisen median hyödyntämisessä, asiakaslähtöisyyttä ja markkinoinnillista näkemystä. Heidän tulisi edistää työtekijöiden hyvinvointia, motivoida ja valtuuttaa työntekijöitä sekä ottaa heidät osaksi päätöksentekoprosessia.
Toimitusjohtajilta kaivattiin myös vahvempaa otetta ympäristökysymyksiin, ilmaston muutokseen ja kestävän kehityksen teemoihin. Lisäksi yleisessä johtamistyylissä nähtiin olevan kehittämisen varaa. Karismaattisten ja visionääristen johtajien sijasta opiskelijat suosivat empaattisia, rentoja ja avoimia johtajia.

Tulevaisuudessa opiskelijat haluaisivat työskennellä yrityksessä, jossa vallitsee kokeileva ja avoin työkulttuuri. Ominaista tällaiselle kulttuurille on tuote-, palvelu- ja toimintamallien kehitykseen panostaminen, inspiroiva työilmapiiri, matala hierarkia, tiimityöskentely sekä avoin dialogi johdon kanssa.

”Yrittäjyys on pop, mutta jotta kaikki talentti ei karkaa startuppeihin, pitää isoissa yrityksissä luoda yrittäjähenkistä kulttuuria”, Järventie-Thesleff sanoo.

_Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu [1] on maailman johtavien kauppakorkeakoulujen ja suuryritysten muodostamaan CEMS-yhteisön jäsen (the Global Alliance in Management Education). Yhteisössä on 31 jäsenyliopistoa ja lähes 80 kansainvälistä yritysjäsentä.
CEMS-yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa arvostetun eurooppalaisen yhteistutkinnon CEMS MIM (Master's in International Management). Future CEO 2018 tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös ensi syksyn opetuksessa._

Kysely on osa laajempaa Future CEO 2018 [2] -tutkimushanketta, jossa selvitetään, keitä suomalaiset toimitusjohtajat ovat, mitä he painottavat, miten he jaksavat ja mitä heiltä tulevaisuudessa odotetaan. Laajemman tutkimuksen toteuttavat Ratkaisutoimisto Seedi, Aalto CEMS, Ilmarinen ja NeonAudit. Tutkimustulokset julkistetaan syksyllä.


Rita Järventie—Thesleff
Professor of Practice
Aalto CEMS Academic Director

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 348 20 51

 

Janne Juntunen
Projektipäällikkö
Ratkaisutoimisto Seedi

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 535 19 11

TYJ: Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottumassa - muutoksia myös aktiivimalliin

Hallitus antoi huhtikuussa esityksen työttömän lyhytkestoisten opintojen helpottamisesta. Samalla on tarkoitus muuttaa aktiivimallin edellytyksiä niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttäisivät aktiivisuutta.


Esityksen mukaan henkilö voisi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot työttömyysetuudella. Opintojen aloittaminen edellyttäisi 25 vuoden ikää ja sitä, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulisi pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Opintojen aikana olisi yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei maksettaisi korotettua etuutta, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien opintojen ajalta.

Lyhtykestoiset opinnot kerryttäisivät aktiivimallin edellyttämää aktiivisuutta. Tämän lisäksi aktiivisuusedellytykseen voitaisiin jatkossa lukea sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta.

Esityksen mukaan muutokset tulisivat voimaan 1.8.2018. On kuitenkin todennäköistä, että voimaantulo siirtyy, jos eduskunta ei ehdi käsitellä lakimuutosta ennen kesätaukoa.

Opiskelua helpotettava edelleen

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää hyvänä sitä, että työttömän opiskelumahdollisuuksia parannetaan. Lyhytkestoisia opintoja suorittaa kuitenkin nykyisin vain harva työtön. Vaikka opiskelijoiden määrä voi nousta jonkin verran lakimuutoksen seurauksena, muutoksen vaikutus jäänee pieneksi.

Yhteisjärjestö pitääkin tärkeänä, että työttömän opiskelua helpotettaisiin esimerkiksi lieventämällä omaehtoisiin opintoihin liittyvää tarveharkintaa.

Yhteisjärjestö ei ole pitänyt aktiivimallia perusteltuna ja tätä ajatellen entistä laajempi mahdollisuus osoittaa aktiivisuutta on hyvä uudistus. Edelleen on kuitenkin kysyttävä, minkä vuoksi työttömän tärkeintä tehtävää, eli työnhakua, ei pidetä laissa aktiivisuutena.

 

TYJ

Linkki STT:ssä olevaan tiedotteeseen

Etsimme filmitähteä!

 

Oletko ylpeä työstäsi? Haluatko esiintyä Kaleva-henkivakuutuksen uudessa yritysfilmissä, joka kertoo suomalaisen työn tekijöistä? Etsimme kaikenikäisiä ja -näköisiä, persoonallisia suomalaisia työn sankareita. Kuvaukset järjestetään 8.–16.8. välillä ja luvassa on palkkio. Kuvauksia varten sinun ei tarvitse matkustaa, vaan ne järjestetään omalla työpaikallasi. Aikaa sinulta menee parisen tuntia. Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kerro viestissäsi lyhyesti itsestäsi ja liitä mukaan pari kuvaa tai linkki videoon. Toimithan 2.7. mennessä!